Inschrijven exploitanten

Stichting Kermis Leeuwarderadeel organiseert jaarlijks in juni de kermis in Stiens. U kunt zich middels onderstaand inschrijfbiljet inschrijven voor een standplaats. Het ingevulde inschrijvingsbiljet, inclusief RAS nummer en foto van uw attractie, dient u te mailen naar info@kermisstiens.nl

Inschrijvingsbiljet downloaden

Procedure / termijn

De staanplaatsen worden verpacht door Stichting Kermis Leeuwarderadeel. De gunningen zullen medio januari / februari plaatsvinden. Rond die periode zal er een terugkoppeling worden gegeven aan alle exploitanten die een aanvraag hebben gedaan.

Huishoudelijk reglement en regels

Als exploitant op de Kermis in Stiens dient u zich te houden aan het huishoudelijk reglement van Stichting Kermis Leeuwarderadeel. Graag willen we u aanvullend wijzen op onderstaande regels:

  • De standplaats wordt door de marktmeester tijdens de opbouwdag aangewezen.
  • Eerst melden bij marktmeester Herman Gaarman, alvorens er wordt gestart met opbouwen.
  • Niet eerder opbouwen dan dinsdag 18:00 uur. Voor genoemd tijdstip de toegangswegen volledig vrij houden van auto’s / vrachtwagens.
  • Iedere kermis exploitant dient zich te houden aan de gestelde openingstijden en sluitingstijden. Later open of eerder sluiten is niet toegestaan.
  • Gezamenlijk einde kermis op zondag is 21:00 uur. Het is niet toegestaan om eerder af te breken of langer open te blijven.
  • Geen auto’s / vrachtwagens op de toegangswegen plaatsen.
  • Het nuttigen van alcohol op het kermisterrein is voor zowel exploitanten als bezoekers ten strengste verboden.
  • Tijdens en na het opruimen van de kermis wordt de exploitant verzocht om zijn / haar standplaats schoon te houden / schoon achter te laten.

Wanneer er niet aan bovenstaande regels / het huishoudelijk reglement wordt voldaan, zal dit consequenties hebben voor een volgende gunning.

Huishoudelijk reglement Stichting Kermis Leeuwarderadeel