Inschrijven exploitanten

Informatie over inschrijven voor exploitanten

Beste exploitant,

In Stiens is het de inzet om in 2024 (van 6 tot 9 juni) weer een kermis te organiseren, de voorbereidingen zijn al in volle gang en we hebben er weer zin in!

De Stichting Kermis Leeuwarderadeel heeft in 2018 de organisatie van de gemeente Leeuwarderadeel overgenomen toen deze wegviel door de fusie met de gemeente Leeuwarden. Tegelijk met deze bestuurlijke verandering zijn we met de opzet van de kermis een nieuwe weg ingeslagen. De speerpunten van het actuele beleid zijn:

 • Veiligheid;
 • Gezondheid;
 • Plezier;
 • Uitdagend;
 • Vernieuwend;
 • Economisch verantwoord.

Kort gezegd; drie plezierige kermisdagen voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Voor u als exploitant zal dit wel een aantal veranderingen met zich meebrengen. Zo is vastgesteld dat de attracties op de donderdag, vrijdag en zaterdag om 23:00 uur sluiten. Inschrijven is eveneens instemmen met deze voorwaarden.

Als dank voor uw deelname gaan wij er alles aan doen om de kermis tot een succes te maken en zoveel mogelijk mensen richting het kermisterrein te bewegen. Stiens staat deze week trouwens volop in het teken van gezelligheid met de Stienzer Keatsdagen, muziekoptredens en meer.

Goed om te weten; zorg ervoor dat uw inschrijving voor 1 januari 2024 bij ons binnen is. De gunning worden in de weken erna bekendgemaakt. Alle inschrijvers ontvangen natuurlijk persoonlijk bericht.

Vooraf nog vragen, stuur dan een bericht naar info@kermisstiens.nl. Graag tot ziens in Stiens!

Namens Stichting Kermis Leeuwarderadeel,
Gerke Draaistra (secretaris)

Inschrijvingsprocedure

U kunt zich middels onderstaand inschrijfbiljet inschrijven voor een standplaats. Het ingevulde inschrijvingsbiljet, inclusief RAS nummer en foto van uw attractie, dient u te mailen naar info@kermisstiens.nl

Inschrijvingsbiljet downloaden

Huishoudelijk reglement en regels

Als exploitant op de Kermis in Stiens dient u zich te houden aan het huishoudelijk reglement van Stichting Kermis Leeuwarderadeel. Graag willen we u aanvullend wijzen op onderstaande regels:

 • De standplaats wordt door de marktmeester tijdens de opbouwdag aangewezen.
 • Eerst melden bij marktmeester, alvorens er wordt gestart met opbouwen.
 • Niet eerder opbouwen dan dinsdag 18:00 uur. Voor genoemd tijdstip de toegangswegen volledig vrij houden van auto’s / vrachtwagens.
 • Iedere kermis exploitant dient zich te houden aan de gestelde openingstijden en sluitingstijden. Later open of eerder sluiten is niet toegestaan.
 • Gezamenlijk einde kermis op zondag is 21:00 uur. Het is niet toegestaan om eerder af te breken of langer open te blijven.
 • Geen auto’s / vrachtwagens op de toegangswegen plaatsen.
 • Het nuttigen van alcohol op het kermisterrein is voor zowel exploitanten als bezoekers ten strengste verboden.
 • Tijdens en na het opruimen van de kermis wordt de exploitant verzocht om zijn / haar standplaats schoon te houden / schoon achter te laten.

Wanneer er niet aan bovenstaande regels / het huishoudelijk reglement wordt voldaan, zal dit consequenties hebben voor een volgende gunning.

Huishoudelijk reglement Stichting Kermis Leeuwarderadeel