Stichting Kermis Leeuwarderadeel

Het ontstaan van de Stichting Kermis Leeuwarderadeel

In 2014 heeft er een referendum plaatsgevonden in Leeuwarderadeel waaruit bleek dat de gemeente Leeuwarderadeel zou gaan fuseren met de gemeente Leeuwarden en wel op 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 hield de gemeente Leeuwarderadeel op te bestaan en daarmee ook bepaalde typische Leeuwarderadeelse gebruiken. De kermis in Stiens is al jaren een begrip en daarvoor was binnen de gemeente Leeuwarderadeel bestuurlijk draagvlak. Met het dichterbij komen van 1 januari 2018 werd duidelijk dat de organisatie rondom dergelijke evenementen in Leeuwarden heel anders is geregeld. Om toch de ouderwetse dorpskermis doorgang te kunnen laten vinden is vanuit de gemeente besloten een stichting op te richten met als doel de jaarlijkse kermis te organiseren.

Door de stichting te besturen met ondernemers, lokale bestuurders van andere verenigingen en andere Stiensers kan het typische dorpse karakter behouden blijven en is er zeggenschap over het evenement.

Het stichtingsbestuur

Het bestuur van Stichting Kermis Leeuwarderadeel bestaat uit onderstaande personen: 

  • Renze Broekens | voorzitter
  • Hessel bij de Leij | penningmeester
  • Gerke Draaistra | secretaris